2013. szeptember 2., hétfő

A mikrofonállványIllés TaMara - A mikrofonállvány


Kihunytak a fények.  Mikor az utolsó fénysugár is elenyészett, néma csend borult a teremre. A legutolsó hangfoszlány is elült, és nem maradt más, csak a várakozással terhes, izgalommal telt, sötét némaság. Ám semmi fenyegető nem volt ebben a fekete, hangtalan űrben, mert tudta, hogy a következő pillanatban valami csodálatos veszi kezdetét.
Mielőtt a szeme hozzászokhatott volna a mindent körülölelő feketeséghez, egy halvány, kékes fénysugár jelent meg a színpadon. Fentről szórta fényét, felfedve egy karcsú mikrofonállványt. Nagyot nyelt, szíve a torkában dobogott, és tudta, hogy hiába csitítaná, nem enyhülne az ereiben hömpölygő vére őrült irama.
Még nem játszottak a zenészek, de ő már hallotta a jól ismert dallamot. Még nem hallotta az énekes lágyan, mégis erősen zengő hangját, mely mint olvadt csokoládé az ember torkán, úgy folyik, áramlik szét egész bensőjében. Még nem lépett a színpadra a művész, de ő már látta. De furcsa módon nem a harmadik sor közepéről, ahol addig ült, szemben a mikrofonállvánnyal, hanem a színpadról. A színpad közepéről tekintett le, ahol a mikrofon várta gazdáját. Behunyta a szemét, megrázta a fejét, hogy megszűnjön a furcsa látomás, de mikor újra feltekintett, még mindig a kék fény ölelésében állt.
Mikor már azt hitte, hogy lehetetlen, tovább erősödött szíve dobogása. De ez most máshogyan szólt. Nem belülről jött, nem saját szívét hallotta. Ezúttal a hangszórók keltek életre. Lassabban szólt, de ő ismerősként fogadta ezt a dobogást.
     A közönség életre kelt, egy emberként sóhajtott fel, majd örömujjongásban tört ki. A várakozás feszültsége egyként robbant ki a sok ezer emberből. És ő mindezt hallotta, látta. De ő nem egy volt a tömegből, mert nem közöttük állt, ahogy ők, izgalmában felpattanva a székéből. A felvillanó reflektorok fényében látta az izgatott arcokat, látta, ahogy egyesek nevetnek, mások sírva fakadnak, vagy csak megbűvölve tapad tekintetük a színpadra… és őrá.
Hiszen látja az arcukat! Szemben áll velük! Előttük áll!
A felismerés ereje tornádóként söpört végig rajta, és szinte letaszította a lábáról. A színpadon állt! Ő, aki soha nem volt képes egyetlen ember előtt sem szerepelni, ő, aki inkább hallgató volt, mint mesélő, aki soha nem tudta produkálni magát, most ott áll a színpadon, sok-sok ezer ember előtt. El akart rohanni, de képtelen volt. Nem bírta felemelni a lábát, nem tudta egyiket a másik után rakni, mert azok nem engedelmeskedtek az agya parancsának. Érezte, hogy a jeges rémület forró izzadtságcseppjei patakként csordulnak le a hátán, és ő elveszíti az uralmát az érzékei felett.
Már nem hallotta a tömeg üdvrivalgását, nem hallotta a felcsendülő zenét. Nem volt más, csak az a kék fény. Csak azt látta. Azon túl vak volt és süket.

„Don’t give up!
It's just the weight of the world.”

Egy hang szállt felé valahonnan a távolból. A Hang. Neki szólt, érte szólt.  Ne add fel!
Látta, hogy a közönség egy emberként integet a színpad felé, de őt csak a hang forrása érdekelte.  

„Don’t give up!
Because you want to be heard.”

És akkor meglátta őt. A színpad alól emelkedett fel, mint egy látomás. Amiről eddig csak álmodott, annak most végre részese lett. Látta a göndör, barna fürtöket, a csillogó, hatalmas, barna szemeket, a telt ajkakat, amelyek játszi könnyedséggel formálták tökéletesre azt a gyönyörű hangot.
A következő másodpercben ott állt előtte. Intett a közönségnek, üdvözölte őket, és tovább énekelt. Majd tett egy lépést feléje.
Istenem! Mit fog szólni? Mit keresek én itt? Ki fognak dobni a teremből! Nem fogom őt látni többé!, hasított belé a felismerés elemi erővel. Hiszen neki semmi keresnivalója a színpadon! Menekülni akart, elrohanni, de a lábai továbbra sem engedelmeskedtek, és ekkor az énekes közelebb lépett és feléje nyújtotta a kezét.
A kezet nézve cserbenhagyták az érzékei. A vakrémület jeges áradata vasmarokkal tartotta gúzsban. Lehunyta a szemét és megadta magát a sorsának.
     Lágy tavaszi szellő cirógatta végig az arcát. A vállát karcsú, gyengéd, mégis erős ujjak érintették. Végigsimítottak rajta, fentről lefelé, majd ismét elindultak felfelé, simogatva, becézve. Mint aki álomból ébred, lassan kinyitotta a szemét. A férfi ajkai közül úgy szállt a dal, mint simogató szél. Érezte, ahogy meleg lehelete végigsimít az ő ajkain, és egész teste beleborzongott. A férfi ujjai tovább simogatták, becézték a vállát, karját, derekát, és ő úgy érezte, hogy olvadt viaszként omlik le a színpadra, mert a lábai nem képesek tovább megtartani a súlyát.
Ám ekkor, mintha a férfi megérezte volna gyengeségét, erős kezeivel megragadta, felemelte. Nem hagyta, hogy leroskadjon, biztos kézzel tartotta. És csak neki énekelt, miközben a karjaiban tartotta. Szinte eggyé váltak. Arcán érezte a férfi parfümjének fanyar illatát, hajának lágy hullámai végigcirógatták az arcát, tapasztalt ujjai, mint gyönyörű hangszeren, úgy játszottak testén.
Összetartoztak. Nem létezhettek egymás nélkül. Ők voltak a dallam és a harmónia. Az adó és a közvetítő.
Az énekes és a mikrofonállvány.

Kettejük érzéki tánca alkotta meg a csodát.


Az ihletadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése