2020. július 20., hétfő

Dimash Kudaibergen - Thousands of MilesI find it uplifting when a nation despite its own developments in different areas pays attention to the value of the past. One of these values is the traditional culture, e.g. music, literature or fine arts. 
So in my opinion it is exemplary what this Chinese TV show does: draws the attention of the younger generation to the ancient poetry with the help of music. 

Thousands of Miles is a poem about two friends. One of them has a long way to go, but they know that the distance will be only physical; their spiritual closeness will remain because of the friendship. 

This has an extended meaning as well. There is a friendship between countries and nations, they are far from each other, but there are envoys bringing them together. Between China and Kazakhstan this envoy is the Kazakh Dimash, who sings the Chinese poem in the original language, but brings the traditional Kazakh instrument, the dombra into the song.

If I were a poet I would love to know that there are young artists who understand the meaning of my lyrics so they can deliver the message of my poem.
Dimash is obviously this kind of young artist and I am grateful to listen to his music every time, everywhere. Also Dimash as an artist shows that there are no borders between people and there are no limits in friendship beyond borders. Felemelőnek érzem, amikor egy nemzet a különböző területeken tapasztalható fejlődése ellenére figyelmet szentel a múlt értékeire. Az egyik ilyen érték a tradicionális kultúra, pl. a zene, az irodalom vagy a képzőművészet. Véleményem szerint példaértékű, amit ez a kínai tévéműsor csinál: a zene segítségével hívja fel a fiatalabb generációk figyelmét a régmúlt költészetére. 

A Thousands of Miles (Mérföldek ezrei) című vers két barátról szól. Az egyikük hosszú útra megy, de mindketten tudják, hogy a távolság csupán fizikai lesz, mert a lelki közelségük megmarad a barátságuk miatt.

Mindennek ugyanakkor kiterjedtebb jelentése is van. Létezik barátság távoli országok és nemzetek között is, de a követeik közelebb hozzák őket egymáshoz. Kína és Kazahsztán között ez a követ  a kazah Dimash, aki a kínai verset eredeti nyelven énekli, de belecsempészi a dalba hagyományos kazah hangszert, a dombrát.

Ha költő volnék, szeretném tudni, hogy vannak olyan fiatal művészek, akik megértik a versem szövegét, és át tudják adni a mondanivalóját.
Dimash teljesen nyilvánvaló, hogy ez a fajta fiatal művész, és hálás vagyok, hogy bármikor, bárhol hallgathatom a zenéjét. Dimash azt is megmutatja, hogy nincs (ország)határ emberek között, és nincsenek korlátok a határokon átívelő barátságokban.