2013. március 31., vasárnap

Jeremy Renner

Ismeritek őt? Mondjátok, hogy igen! :) Azért, mert csodás színész, szimpatikus, intelligens ember, és megérdemli, hogy minél többen ismerjék a világon. És minden filmkedvelő megérdemli, hogy ismerje őt. :)
 
Jeremy amerikai színész, Kaliforniában született. Végigjárta a színészet iskoláját, színházban kezdett, majd jött a tévé, és a mozi. Nem kezdő színész, nem is nevezhető már ifjú titánnak, hiszen 42 éves. Sokáig szinte mellékállásként színészkedett, mert szenvedélye a házfelújítás, renoválás, és inkább ebből élt :) Még ma is dolgozik házakon, de szerintem egyre kevesebb ideje lesz rá, hiszen az ún. A-listán szerepel, vagyis keresett színész. És, nem mellékesen, kétszeres Oscar-díj jelölt! A 2008-as A bombák földjén című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi színész díjára jelölték, majd a 2010-es A tolvajok városa meghozta a második Oscar-jelölését, mint legjobb férfi mellékszereplő.
Szóval, nem rossz színész :)) Teljesen azonosul a karakterével, bárkit is kell megformálnia. Meglehetősen sportos alkat, A Bourne-hagyaték-ban a dublőrnek sem igen hagyott munkát, az akciójelenetek 90%-át saját maga csinálta :)
Jeremy a munkája mellett az ENSZ Béke Nagykövete.
 
Még egy kis adalék. Imádja a zenét, maga is ír dalokat, énekel, gitározik, dobol és zongorázik. Hobbiként :)
 
***
 
Do you know him? Say yes, please! :) Because he is a wonderful actor, sympathetic and intelligent man, and deserves that more and more people to know him. And every film-lover deserves to know him :)

Jeremy is an American actor, was born in California. He learnt at art school, started at theatre, then at the TV, and then came the movie. He is not a beginner as an actor and not a young titan, since he is 42 year old. For a long time the acting was a part-time job for him, because the house renovation was (and is) his passion and it was his daily job. :) He still does it but I think he doesn't have much time for it, because he is on the A-list as a successful actor. And he is a two-time Oscar nominee! He was nominated as best actor for the Hurt Locker (2008) and as best supporting actor for the Town (2010).
So he is not a bad actor :)) He thoroughly embodies the characters he portrays. He is kind of sporty, athletic guy, thus e.g. in the Bourne Legacy he did the 90% of the stunt work and left his double almost without job :)
Besides his work Jeremy is a Goodwill Peace Ambassador of the United Nations.

One more detail. He loves music; he is a songwriter, too, and sings, plays guitar, drums and the piano, as hobby :)
 
 
 
 
 
 
 

2013. március 17., vasárnap

Március 15. régen és most - 15th of March then and now

1848. március 15-én forradalom tört ki Budapesten az osztrák Habsburg uralom ellen, amely szabadságharcba torkollt.  
2013. március 15-én Magyarország nagy része a hó fogságába került. Ezrek ragadtak az utakon autóikban, kényszerültek iskolákban kialakított ideiglenes szállásokba.
A magyar hatóságok és a keményen dolgozó civilek segítséget kaptak. Osztrák hókotrók érkeztek, hogy segítsenek megtisztítani az utakat.
Köszönet minden keményen dolgozó magyarnak és köszönjük, Ausztria!
 
***
 
 
Revolution begun on 15th March, 1848 againts the Austrian Habsburg regime and it led to war of independence.
On 15th March of 2013 big part of Hungary was under the snow. Thousands were trapped in the cars on the snowy road, compelled by stress of weather to stay in temporary accomodation in schools. The Hungarian authorities and the hard working civils got help. Austrian snow-sweepers arrived to clean the roads.
Thanks to the hard-working Hungarians and thank you, Austria!
 
                                                                                  Fotó: MTI / Vajda János

                                                                               Fotó: MTI / Varga György


 
 

2013. március 16., szombat

Mi, emberek ... - We, humans ...


Vannak emberek, akik láthatatlanok. Pedig ott vannak, léteznek, lélegeznek, kommunikálnak, éreznek, de mégsem veszi észre őket senki. Csak akkor, ha az utca sebes forgatagában nekik ütköznek. Ilyenkor elmormolnak az orruk alatt egy-két szitokszót és csúnyán néznek rájuk, de igazából nem látják őket. Mert jellegtelenek. Nincs rajtuk semmi különleges, semmi meglepő, semmi figyelemreméltó. Átlagos ruhába öltözött, átlagos frizurájú, átlagos testalkatú átlagos emberek. És az ütközés utáni pillanatban már nem is emlékeznek rájuk.

De vannak, akik kirínak a többiek közül. Ők nem átlagosak. Néha azért, mert magasabbak, alacsonyabbak, vékonyabbak, testesebbek, csúnyábbak, szebbek, mint a többiek. Mások azért, mert nem öltöznek átlagruhába, nem hordanak átlagszemüveget, átlagcipőt, átlagfrizurát. Vagy azért, mert hangosabbak, mint a többiek, talán azért, mert azt gondolják, muszáj mindenki figyelmét felkelteni maguk iránt.

És vannak, akik azért emelkednek ki a többiek közül, mert az egész lényük azt sugallja, hogy ők nem átlagemberek. „Nem valaki vagyok, hanem ÉN”. És nem azért, mert önzőek lennének. Tudatában vannak önnön létezésüknek, mert vagy úgy születtek, azzal a képességgel, hogy tudják, ők nem csak valakik, vagy pedig megtanulták, hogyan kell ÉN-nek lenni. Mindig, minden körülmények között. És ez nem azt jelenti, hogy úgy érzik, mások felett állnak. Nem. Ők tudják, hogyan álljanak önmaguk oldalán. És talán ők azok, akik tapasztaltabbak abban, hogyan álljanak mások oldalára. Mert tudják, hogy a többi ember saját maga számára ugyanúgy lehet ÉN, mint ők maguk.

Nem hiszem, hogy egyik ember fentiek miatt különb lenne a másiknál. Hiszen mindegyik EMBER. Egyenlően fontos. Az már más kérdés, hogy a tetteink miképpen határozzák meg, hogy tényleg kik is vagyunk …

*** 

There are invisible people. They are there, they exist, breath, communicate, feel, but nobody notices them. Only when they walk into these invisible ones in the rushing crowds of the street. Then they curse a little bit, give the invisible man a dirty look, but actually they don’t see them. Because of they are featureless. They are nothing special. They are not astonishing or remarkable. They are average people with average body in average clothes, with average hairdo. And after the moment of the bump nobody remember them.

But there are people who look out of place. They are kind of showy. They are not average. Sometimes because of they are taller, shorter, thinner, fatter, uglier or nicer than the others. They are different, because they don’t wear average clothes, average glasses, average shoes or average hairdo. Or they are louder than the others, maybe because they think they have to get everybody’s attention.

And there are the ones who get the attention because the in-being of them show that they are not average. „I am not somebody, it’s ME” Not because they are egoist. They are aware of their existing, because they were born with the ability knowing that they are not only somebody, or they learnt to be ego. Always and in every circumstances. It doesn’t mean the feeling of they are above everybody else. It means they are know how to be on their own side.
And maybe they are those who have more experiences how to be on other people’s side. They know the others can be ego for themselves, too.

I don’t think that somebody is better than the others due to the above mentioned things as they are all HUMAN. They are equally important. The fact that our actions determine who we are …“Az legyél, akinek látszol,
És annak látszódj, aki vagy…”
                        (Presser Gábor)
                     
 
"Be who you seem to be,
And seem who you are ..."
                         (Gábor Presser)
                     

2013. március 11., hétfő

Elszállt a kismadár ... - The little bird flied away ...

Egy nagyszerű zenész és énekes emlékére ... Nyugodj békében, Cipő!


***

In memory of a great musician and singer... Rest in peace, Cipő.

2013. március 10., vasárnap

Akkor és most ... az életmódváltozás - Then and now ... lifestyle changing

20-25 évvel ezelőtt, tinédzser koromban, teljesen más volt a világ, mint most. Lehet, hogy csak az én világom, vagyis a mi világunk a családban, de más volt.
 
Egy szombati nap csakis egyféleképpen alakulhatott: korán felkeltünk, 8 órakor már mindenki fent volt. Hogy miért? Ne kérdezzétek, nem tudom, miért volt ez így. Vagyis tudom, csak az okát nem. Anyu nem dolgozott, itthon volt minden nap, vezette a háztartást. Apu dolgozott, de hétvégén is korán felkelt, fél 7 körül már kiült a konyhába újságot olvasni és rádiót hallgatni. Ebéd után pedig lefeküdt 2-3 órát szunyókálni. Mi, nővéremmel, igényeltük volna, hogy aludhassunk legalább 9-10 óráig, hiszen az iskola miatt korán keltünk minden reggel. De nem lehetett. Ha 8 órakor magunktól még nem keltünk ki az ágyból, akkor biztosak lehettünk abban, hogy anyu bejön és felhúzza a redőnyt azzal, hogy miért akarjuk átaludni az egész napot? Majd segítettünk takarítani, vásárolni, főzni. Délután pedig tanultunk.
 
Elképzelhetetlen volt akkor az, ahogy a mi mostani szombatunk alakult. Bár 8 órakor keltünk, de azért, mert elfoglaltságunk volt. Én mentem nővéremmel edzőterembe, ahogy ezt pár hete kialakítottuk. Férjem pedig elvitte kisebbik lányunkat és egy barátját egy könyvdedikálásra. Leier Laura, a tinik körében népszerű fiatal írónő dedikálta Szent Johanna Gimi című sorozata újabb kötetét. A szervezettség hagyott némi kívánnivalót maga után, hiszen aki ott vette meg az újabb kötetet, be kellett hogy álljon még egyszer a sorba, hogy aláírást is kaphasson, így sokan, köztük az én lányom is, pont a dedikálásra nem jutott be. Legközelebb talán jobban összehangolják a vásárlást és a dedikálást a szervezők.
 
Nagyobbik lányom pedig fényképeket készített a fotó órájára.
 
Nem kapkodtunk. Nem akartuk a magunk kedvére meghatározni, hogy ki mikor keljen fel és mit csináljon. Mégis elkészült az ebéd, a ruhákat kimostuk és kitakarítottunk. De nem néztük közben az órát :) És mindenki jól érezte magát :)
 
***
 
20-25 years ago when I was a teenager, the world was so different then now. Maybe just my little world, our world in the family, but it was different.
 
Saturday was the same every time: we woke up early in the morning, everybody was up at 8 o'clock. Why? Don't ask me, I don't know. Or I know but not its cause. My mother didn't have a job, so she was at home every day, she took care of the household. Dad worked a lot, but he got up at half past 6 in the morning on the weekend too to read newspaper and listen to the radio. After lunch he always took a nap for 2-3 hours. Me and my sister just wanted to sleep till 9-10 o'clock, because we woke up early due to the school on weekdays. But it was impossible. If we didn't get up until 8, Mom surely came in and opened the blind with saying why we wanted to sleep all day? Then we helped her to clean the house, do the shopping and cook.
 
It was unthinkable a Saturday like our was yesterday. Altough we woke up early, but it was because of we had program. I went to the gym with my sister as we have done it for weeks.  My husband took our younger daughter and her friend to a book signing. Laura Leier, a young writer popular among the teens signed her newest novel of the St. Johanna High School series. The organisation was awful because those kids who bought the book there had to get in the singning line one more time, so a lot of kids, my daughter too couldn't get an autogram. Maybe it will be better organised next time.
 
And my elder daugher took photographs for her photo class.
 
We was in no hurry. We didn't want to decide for the others the wake up time and what to do. Still the lunch'd been prepared, the laundry was washed and the house was cleaned. But we didn't notice the time :) And everybody had a good time :)

2013. március 2., szombat

Brave

Január végén örömmel láttam, hogy a Metropol online oldalán meghallgatható Josh Groban új, All That Echoes című lemeze. Most pedig megnézhető az első kislemezből készült videó is.

Klikk a forrásra!

Forrás: Metropol


I was so happy when I saw in the end of January that the new Josh Groban album, All That Echoes was available on the Hungarian Metropol's online website. Now the official video of the first single, Brave can be seen on this site, too.

2013. március 1., péntek

Josh Groban koncertek Európában

Úgy tűnik, ez az úriember átveszi az uralmat a blogomon :) De megbocsátom neki, hiszen:
1. csodás új lemezt jelentetett meg, az All That Echoes-t
2. a turnéja európai részén megint a közelünkbe jön, Bécsbe, május 30-án. Igen, ez még mindig nem Budapest, de legalább kocsival is viszonylag gyorsan elérhető.
A bécsi koncertre a rajongói kör elővásárlási lehetőségét követően már a nagy közönség is vehet jegyet a magyar ticketexpress.hu-n, illetve az osztrák oeticket.at-n.
Aki még nem látta/hallotta Josh-t élő koncerten az azért ne hagyja ki, mert nem tudja, mit veszít, aki pedig már volt legalább egyszer, az azért, mert tudja, hogy mit veszíthet :)))
Európai koncertek helyszínei, Ausztrálián és USA-n kívül, országonként min. egy: Oroszország, Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, Ausztria, Svájc, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország, Anglia, Skócia, Írország.
Hajrá! :))
***
It seems to me that this gentleman rules my blog :) But I forgive him, because:
1. he released a wonderful new album, All That Echoes
2. on the European leg of his worldtour he comes again to Vienna, Austria on 30 May. OK, this is still not Budapest, Hungary, but at least the accessible of the city is relatively fast by car.
After the pre-sale opportunity of his fans ticket are available to his Vienna show for the wide audience through the Hungarian ticketexpress.hu and also the Austrian oeticket.at.
Someone has never seen/heard Josh on live doesn't know what she/he would miss. And the ones who have seen him knows what they would miss. So don't miss the concert :)))
Concerts in Europe, beside Australia and USA, at least one show per country: Russia, Norway, Finland, Sweden, Denmark, Austria, Switzerland, Germany, Netherland, Belgium, France, England, Scotland, Ireland.
Let's go! :))